De Kapellekensbaan: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Oeuvre

'Het is opvallend hoezeer in Boons oeuvre de verschillende romans en documentaires onderling samenhangen.' Deze uitspraak van G.J. van Bork, Boon-kenner bij uitstek, is te lezen als een uitnodiging om de plaats van De Kapellekensbaan in Boons oeuvre nader te onderzoeken. Van dat onderzoek doe je verslag in een beschouwing van ongeveer 800 woorden. 
Natuurlijk moet je je hiervoor verdiepen in secundaire literatuur. Het hoofdstuk 'L.P. Boon' in het Kritisch Literatuur Lexicon (mei 1988), waaruit het citaat van Van Bork afkomstig is (p. 14), zou een goede start zijn. Van Bork is ook de auteur van het boekje over De Kapellekensbaan & Zomer te Ter-Muren van Louis Paul Boon in de Synthesereeks (1977). Voor deze bronnen moet je naar de bibliotheek/mediatheek, en dat geldt waarschijnlijk ook voor de Gids voor de wereldliteratuur (2015) van Jet en Pieter Steinz (p. 54-57).

Titel De Kapellekensbaan
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 6 | Oeuvre
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus oeuvre
Je leert de plaats van een literair werk binnen het oeuvre van een schrijver onderzoeken.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 dbnl.org | Over Reinaert en Boon (alleen p. 50-53, dus tot punt 2)

Een paar aanwijzingen: ga na

  • hoe De Kapellekensbaan ontstaan is (zie daarvoor ook de informatie onder Literatuurgeschiedenis bij opdracht 5/1); Van Bork behandelt in zijn boekje een aantal voorpublicaties.
  • wat er uit De Kapellekensbaan is voortgevloeid. Denk aan het vervolg Zomer te Ter-Muren, maar ook aan De bende van Jan de Lichte en Pieter Daens.
  • welke rol Reinaert en Isengrimus uit De Kapellekensbaan in Boons oeuvre spelen; denk aan Wapenbroeders; zie hiervoor ook bron 1.
  • hoe de vormexperimenten in De Kapellekensbaan elders in Boons oeuvre terugkeren; denk bijvoorbeeld aan Menuet.