De Kapellekensbaan: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Canon

Titel De Kapellekensbaan
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 6 | Canon
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus canon
Je leert reflecteren op de canonieke status van De Kapellekensbaan.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 deburen.eu | Jonathan Coe, 'Uw twijfel en uw moedeloosheid'
Bron 2 literairecanon.be | De Vlaamse canon
Bron 3 dbnl.org | De Nederlandse canon
Bron 4 nrc.nl | Christiaan Weijts, 'Die boekenlijst is misdadig, fuck de canon'
Bron 5 nrc.nl | Pieter Steinz, 'De baan op met Boon'

Vraag 1

De Britse schrijver Jonathan Coe las De Kapellekensbaan ongeveer vijftig jaar na verschijning en was onder de indruk. Lees zijn bespreking van Boons boek (bron 1).
      a. Vat in 200 woorden samen wat Coe over De Kapellekensbaan opmerkt; de vergelijking met Henry Fielding moet je daarbij maar buiten beschouwing laten.
      b. Reageer in 200 à 300 woorden op Coe's uitspraken: waarmee ben je het eens, en waar verschillen jullie van mening? En natuurlijk vooral ook: waarom?


Vraag 2

De Belgen zelf zijn ongelooflijk trots op hun Louis Paul Boon. Een Vlaamse recensent noemt het boek 'een labyrintische totaalroman van internationale allure'. In de 'Canon van de Nederlandse literatuur vanuit Vlaams perspectief', die in 2015 voor het eerst werd gepubliceerd, heeft De Kapellekensbaan dan ook een plaats gekregen. 
      a. Bekijk die canon (bron 2) en lees de informatie op die site over de achtergronden van deze lijst. Noteer de criteria op grond waarvan boeken in deze canon worden opgenomen.
      b. Bekijk ook de presentatie van De Kapellekensbaan op deze canonsite. Beschrijf vervolgens in 200 à 300 woorden waarom dit boek in deze canon moest worden opgenomen.


Vraag 3

Ook in de canon die de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 2002 op basis van een enquête publiceerde komt De Kapellekensbaan voor, op plaats 19. In dezelfde enquête staat het boek ook in de top 20 van belangrijkste werken uit de Nederlandse literatuur. 
      a. Bekijk bron 3, waarop je deze lijstjes kunt vinden. Na alle lijstjes volgt een reeks opmerkingen van deelnemers aan de enquête. Neem uit deze reeks twee opmerkingen over die jij van harte onderschrijft. 
      b. De schrijver Christiaan Weijts zegt in een column: 'Fuck de canon.' Lees bron 4, en schrijf daarna op wat Weijts' voornaamste bezwaar tegen de canon is.  
      c. Denk jij dat De Kapellekensbaan baat heeft bij een plaats in de canon, of zal het juist averechts werken? Leg uit.


Vraag 4

     
a. In 2002 besteedde literatuurkenner Pieter Steinz in een 'literaire stoomcursus' aandacht aan Louis Paul Boon en De Kapellekensbaan. Lees bron 5 en vat het oordeel van Steinz samen in ongeveer 200 woorden.
      b. Zou De Kapellekensbaan opgenomen zijn in de Gids voor de wereldliteratuur (2015) van Jet en Pieter Steinz? Bekijk p. 54-57 van deze gids aandachtig.


Vraag 5

Tot slot: is De Kapellekensbaan volgens jou een klassiek meesterwerk, dat terecht een plaats inneemt in de literaire canon, of moeten we daarover ophouden: fuck de canon, fuck Louis Paul Boon? Leg nog wel even uit waarom.