Het land van herkomst: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Receptie

Titel Het land van herkomst
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 5 | Receptie
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus receptie
Je leert reflecteren op de receptiegeschiedenis van een literair werk.
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 dbnl.org | Rob Nieuwenhuys, ’XVI Tussen dertig en veertig. 1. 'Het land van herkomst'’
Bron 2 nrc.nl | Ellen Deckwitz over 'Het land van herkomst'
Bron 3 nrc.nl | Ronald Havenaar, 'Het geordende labyrint van Du Perron'

A

Noteer je eerste reactie op Het land van herkomst. In hoeverre vond je het interessant om dit boek te lezen? Is een thema, een passage, een personage, de stijl of iets anders je in het bijzonder opgevallen? (200 woorden)


B

De reacties op de verschijning van Het land van herkomst in 1935 waren divers. Hier volgen een paar voorbeelden. Je hebt deze voorbeelden nodig om de opdracht te maken. 


Vraag 1

Menno ter Braak waardeert de eerlijkheid. Hij kan het boek geen roman noemen omdat Du Perron achterwege heeft gelaten ‘wat aan de roman een fictief karakter geeft: het fantaseren van een intrige, het rangschikken van de stof volgens een verbeeldingsschema, het ‘liegen over zichzelf’.’


Vraag 2

Hendrik Marsman noemt Het land van herkomst ‘de compleetste uiting van onze generatie. Om de intelligentie, de menselijke rijkdom, de hartstocht en het schrijverschap ervan – om het streven naar menselijke waardigheid’.


Vraag 3

Garmt Stuiveling prijst Ducroos ‘sociaal sterk verantwoord individualisme’.


Vraag 4

Anton van Duinkerken vindt het boek een demonstratie van de ‘artistieke en morele aftakeling der Nederlandse literatuur’.


Vraag 5

Andere recensenten constateren ‘onsmakelijke en stuitende details’ en ‘vulgaire banale erotiek’.


Vraag 6

In 1970 schrijft W.F. Hermans in Mandarijnen op zwavelzuur: ‘het verhaal heeft geen intrige, geen dramatische spanning, geen ontknoping, geen stramien, geen karkas, geen model; als totaliteit drukt het niets uit’ en ‘een leidende gedachte valt in Het land van herkomst niet aan te wijzen’. 


Vraag 7

In 1991 verwijt literatuurwetenschapper Mieke Bal Du Perron ‘racisme, seksisme en homofobie’.


C

Vraag 1

Lees bron 1 met het oog op de reacties op het verschijnen van Het land van herkomst. Welke reacties zijn dat? Waarom reageert men zo?


Vraag 2

Lees bron 2. Hoe oordeelt Ellen Deckwitz over Het land van herkomst?


Vraag 3

Lees bron 3 en vul je lijst met reacties aan.


D

Schrijf een informatief artikel over de receptiegeschiedenis van Het land van herkomst. Daarin licht je (een aantal van) de reacties bij B en C toe. In hoeverre vind je dat het boek ook huidige lezers iets te zeggen heeft? Betrek hierbij je eigen leeservaring (A). Je ondersteunt je beweringen met citaten uit Het land van herkomst. (700 woorden)