Lof der zotheid: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Betekenis

Lof der Zotheid is een moeilijk boek. Sommigen vragen zich af of wij het in onze tijd nog wel echt goed kunnen begrijpen. Laten we het proberen.

Titel Lof der Zotheid
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 6 | Betekenis
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert vanuit een analyse van de structuur tot een interpretatie te komen.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 'Citaten', op: erasmus.org

Vraag 1

Begin met een analyse van de structuur. De indeling in 67 (of 68) hoofdstukken is niet van Erasmus zelf; de titels die in sommige uitgaven boven die hoofdstukken staan komen dus ook niet bij hem vandaan. Hoe zit dit boek in elkaar?
      a. Je zou op grond van de inhoud vier delen kunnen onderscheiden: hoofdstuk 1-9, 10-22, 23-61 en 62-eind. Formuleer voor elk van die vier delen een overkoepelende gedachte: waar draait het om in dat deel van het boek?
      b. Maak een overzicht van de hoofdgedachten van de hoofdstukken in het langste deel van het boek: hoofdstuk 23-61. Het kan zijn dat de hoofdstuktitels in sommige uitgaven - bijvoorbeeld op dbnl.org - je hierbij goed van pas komen. Ook de reeks citaten in bron 1 kan hierbij handig zijn.


Vraag 2

Dat lange derde deel kan beschouwd worden als de voorbereiding van de grande finale in het slotdeel. Voor de interpretatie van Lof der Zotheid zijn die slothoofdstukken cruciaal. (Vreemd genoeg blijkt dat slot bij veel lezers juist niet te zijn blijven hangen. Zouden zij het boek dan wel begrepen hebben?)
      a. Neem de tijd voor een tweede lezing van hoofdstuk 62 en volgende. Je zult hierbij ook een bijbel nodig hebben, omdat Erasmus hier flink goochelt met Bijbelteksten; je hoeft uiteraard niet elk bijbelcitaat op te zoeken. Noteer de belangrijkste stappen in de redenering in dit laatste deel van het boek.
      b. Probeer nu, op grond van je bevindingen bij dit laatste deel, een interpretatie van Lof der Zotheid te schrijven, in 200-300 woorden. Welke boodschap wil Vrouwe Dwaasheid aan de mens meegeven?