Dagen van gras: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Relaties

In talloze romans staan de relaties binnen gezinnen, zoals de verhouding tussen ouders en kinderen, centraal. In Dagen van gras zijn de relaties tussen Ben, zijn grootvader, zijn vader en zijn moeder van belang.

Titel Dagen van gras
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Relaties
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus relaties
Je leert nadenken over familierelaties in fictie.
Gemaakt door Jan Erik Grezel

A


Je hoeft de antwoorden op de vragen die hier onder A gesteld worden, niet in te leveren.


Vraag 1

Neem je eigen situatie als uitgangspunt. Beschrijf in het kort hoe de verhoudingen liggen in het gezin waarin je opgroeit / opgegroeid bent.


Vraag 2

Ben je wel eens gedwongen geweest om 'partij te kiezen' bij ruzies binnen het gezin, bijvoorbeeld bij conflicten tussen je ouders of tussen je ouders en een broer of zus? Welke dilemma’s gaf dat?


Vraag 3

Over sommige gezinnen hangt een schaduw, bijvoorbeeld door het verlies van een zoon/dochter, een broertje/zusje. Heb je dat zelf meegemaakt? Ken je gezinnen waarin dat is voorgekomen? Wat voor invloed heeft dat op de gezinsleden? Wordt daar openlijk over gesproken, ook op school? Of juist niet?


B


Vraag 1

Wat 'speelt' er in het gezin waarin Ben opgroeit? Wat voor invloed heeft dat op het leven in het gezin?


Vraag 2

Hoe maakt de schrijver aannemelijk dat de relatie tussen Ben en zijn grootvader zo goed is? Waaruit blijkt dat bijvoorbeeld?


Vraag 3

Hoe komt het dat het tussen Ben en zijn moeder 'niet goed zit'? Wat is er eigenlijk aan de hand?


Vraag 4

Ben trekt veel meer naar zijn vader. Wordt in de roman duidelijk gemaakt hoe dat komt?


C


Vraag 1

Ben z’n vader gaat op zeker moment voor een tijd naar Engeland. Dan blijkt dat hij niet terugkomt. Naar de reden moet je als lezer raden. Wat voor gedachten heb jij daarover gehad tijdens het lezen?


Vraag 2

Wordt later duidelijk wat de eigenlijke reden is geweest? Zo ja, welke was dat?


Vraag 3

Als Ben bij zijn vader in Engeland is, wil hij graag blijven. Zijn vader zegt dat hij eerst zijn school in Nederland moet afmaken. Welke reden(en) noemt hij later in zijn laatste brief?


Vraag 4

Wat is jouw oordeel over deze wending in het verhaal? Kies uit de volgende mogelijkheden (zoek eventueel de betekenis van de gebruikte termen op) en vul de zin aan:

  • hartverscheurend, want …
  • melodramatisch, want …
  • heel goed passend in het verhaal, omdat …
  • onwaarschijnlijk, omdat …
  • te simpel, want …
  • fraai bedacht als dramatisch hoogtepunt, omdat …


D


Schrijf een korte tekst van ongeveer 250 woorden waarin je je oordeel geeft over de familierelaties in het boek. Verwerk in je verslag de antwoorden op B en C. Laat duidelijk uitkomen of je de familierelaties (on)herkenbaar vindt en mogelijk inzicht gevend.