Dagen van gras: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Hoofdpersoon

Volgens een onderzoek van het Trimbos Instituut lijdt in Nederland op jaarbasis bijna 15 procent van de bevolking aan een psychische stoornis. Het gaat daarbij om mensen tussen 18 en 64. Er worden tal van stoornissen onderscheiden. Eén zo’n stoornis is een 'psychose'.

Titel Dagen van gras
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Hoofdpersoon
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus hoofdpersoon
Je leert reflecteren op de psychische problemen die een hoofdpersonage heeft.
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bron 1 de kenmerken van een psychose
Bron 2 de oorzaken van een psychose

A


Vraag 1

Wat weet jij van psychische stoornissen? Weet je bijvoorbeeld wat 'manisch-depressief' is, of 'neurotisch'? Probeer voor jezelf na te gaan in hoeverre je op de hoogte bent van zo’n ziektebeeld.Vraag 2

Ken jij mensen in je omgeving die aan zo’n stoornis lijden? Zo ja, wat zijn de kenmerken? Wat merkt de omgeving ervan? En hoe is de behandeling?


Vraag 3

Kun je je voorstellen wat het is om niet lichamelijk maar geestelijk ziek te zijn, tijdelijk of chronisch? Wat kun je tegen zo’n geestelijke ziekte doen?


B


Vraag 1

Lees bron 1. Bekijk wat de kenmerken van een psychose zijn.


Vraag 2

In tabel 1 hieronder kun je links de kenmerken van een psychose opsommen. Noteer in de rechter kolom in hoeverre er bij Ben ook sprake is van dat kenmerk. Raadpleeg daarvoor eventueel de beschrijvingen op p. 94-95 (hoofdstuk 6, het fragment na het twaalfde sterretje). Geef zo mogelijk een voorbeeld.


Vraag 3

Bekijk de tabel als geheel en kies één van de volgende uitspraken:

  • Ben heeft duidelijk een psychose, want…
  • Ben is enigszins psychotisch, maar …
  • Ben is niet psychotisch maar … , want …


tabel 1

kenmerken psychose Ben
1
2
3
4
5
6
7


C


Vraag 1

In bron 2 vind je oorzaken van een psychose.


Vraag 2

Vul tabel 2 in. Noteer links de oorzaken en rechts in hoeverre die oorzaken bij Ben ook aanwezig zijn.


tabel 2

oorzaken psychose Ben
1
2
3
4
5


D

Wat vind je van Dagen van gras, nu je meer weet over psychoses?Kies één van de volgende uitspraken en licht toe:

  • Ik vind het boek nog beter, want …
  • Dat verandert mijn mening over Dagen van gras niet, want …
  • Ik vind het boek minder goed, want …