De zesde mei: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Film

Bekijk de film 06/05 (regie: Theo van Gogh). De film begint waar het boek eindigt: op 6 mei 2002. Beantwoord na het bekijken van de film de volgende vragen.

Titel De zesde mei
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Film
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus film
Je leert verschillen tussen boek en film analyseren.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

Vraag 1

Hoewel Volkert van der Graaf Pim Fortuyn doodschiet, zijn er volgens Tomas Ross in De zesde mei ook anderen schuldig aan de dood van Pim Fortuyn. Wie?


Vraag 2

Welke anderen zijn volgens Theo van Gogh in 06/05 schuldig aan de dood van Pim Fortuyn?


Vraag 3

Welke visie op de gebeurtenissen rondom de moord op Pim Fortuyn vind jij het meest geloofwaardig? Licht je antwoord toe.