De zesde mei: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personage

In De zesde mei wordt een aantal fasen in het leven van Anke Luyten beschreven. Daardoor wordt zichtbaar dat ze in de loop der jaren veranderd is. Je gaat in kaart brengen hoe en waardoor Anke veranderd is.

Titel De zesde mei
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Personage
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus personage
Je leert reflecteren op de ontwikkeling van een personage.
Gemaakt door Marlies Schouwstra

Schrijf een profielstukje (een kort journalistiek stuk waarin een persoon gekarakteriseerd wordt aan de hand van uitspraken van hemzelf en anderen) van 300 tot 500 woorden. Gebruik de onderstaande vragen als leidraad voor je stuk.


Vraag 1

Beschrijf Anke zoals zij is in de periode voordat zij in de gevangenis belandt. Besteed daarbij ook aandacht aan haar gevoelens voor Peter Heemskerk.


Vraag 2

Beschrijf Anke zoals zij is in de periode dat zij gevangen zit. Is zij veranderd? Zo ja, waardoor?


Vraag 3

Beschrijf Anke zoals zij is als zij uit de gevangenis is gekomen. Wat zijn haar doelen?


Vraag 4

Beschrijf Anke zoals zij is in de periode dat zij in Wageningen en Harderwijk woont. Hoe voelt zij zich in deze periode?


Vraag 5

Maak een inschatting van hoe Anke terugkijkt op de moord op Pim Fortuyn. Kan zij de gebeurtenissen achter zich laten of blijven ze een rol spelen in haar leven? Zullen de media haar op het spoor komen of zal ze in de anonimiteit kunnen blijven? Zal de relatie met Erdogan standhouden? Wat voor werk zal ze gaan doen? Wordt haar leven ooit weer normaal?