De zesde mei: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Werkelijkheid

Tomas Ross suggereert in De zesde mei dat de BVD (tegenwoordig heet de dienst AIVD) en het ministerie van Binnenlandse zaken waaronder de dienst valt, de moord op Pim Fortuyn hebben laten gebeuren. Je gaat een betoog schrijven over de stelling: De visie van Tomas Ross op de moord van Pim Fortuyn is wel/niet geloofwaardig.

Titel De zesde mei
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Werkelijkheid
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus werkelijkheid
Je leert reflecteren op het werkelijkheidsgehalte van het boek.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 aivd.nl | website van de AIVD
Bron 2 trouw.nl | reconstructie van de moord op Pim Fortuyn

Vraag 1

Bestudeer de bovenstaande bronnen.


Vraag 2

Schrijf een betoog van ten minste 400 woorden. In de eerste alinea formuleer je je stelling; de laatste alinea bevat een duidelijke conclusie; in het middenstuk werk je per alinea één argument uit.