De zesde mei: Opdracht

Opdracht niveau 2| Inhoud

Jullie gaan samen vijftien quizvragen maken, waarmee leerlingen die De zesde mei hebben gelezen, kunnen controleren of ze het boek goed begrepen hebben en geen dingen over het hoofd hebben gezien.

Titel De zesde mei
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Inhoud
Studielast 1 uur
Werkvorm werkvorm
Focus focus
Je leert reflecteren op de inhoud van het boek.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron sparknotes.com | quizvragen over Het wonderlijkbaarlijke voorval van de hond in de nacht (Engelstalig)

Vraag 1

Bekijk de bron. Hier vind je quizvragen over Het wonderbaarlijke voorval van de hond in de nacht. Gebruik deze vragen als voorbeeld voor de vragen die jullie zelf gaan maken.


Vraag 2

Maak individueel vijftien meerkeuzevragen. Geef steeds vier mogelijke antwoorden waaruit één juist antwoord gekozen kan worden. Stel vragen over personages en gebeurtenissen.


Vraag 3

Bespreek jullie vragen en antwoorden en kies samen de vijftien beste vragen uit voor de definitieve versie voor jullie quiz.


Vraag 4

Maak een antwoordmodel waarop de goede antwoorden staan.


Extra

Maak de quiz interactief, zodat hij online gemaakt en nagekeken kan worden. Je zou er bijvoorbeeld ook een escape room over kunnen maken.