De zesde mei: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Genre

De meeste boeken bevatten kenmerken van meerdere genres en kun je daarom niet onderbrengen bij één genre.

Titel De zesde mei
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Genre
Studielast 1 uur
Werkvorm tweetal
Focus genre
Je leert reflecteren op genre.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
(Literaire)theorie Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Uitgeverij kleine Uil, Groningen, 2009, p. 30 en verder

Vraag 1

Zoek naar informatie over onderstaande genres. Gebruik daarvoor onder meer de paragraaf genoemd bij Literaire theorie, maar zoek ook verder.


Vraag 2

Formuleer bij elk genre zo veel mogelijk argumenten om te onderbouwen waarom De zesde mei wel/niet tot het betreffende genre gerekend kan worden. Probeer bij elk genre zowel argumenten voor als tegen te bedenken.


Vraag 3

Tot welk(e) genre(s) kan De zesde mei volgens jullie niet gerekend worden?


Vraag 4

Tot welk(e) genre(s) kan De zesde mei volgens jullie wel gerekend worden?


Vraag 5

Als jullie De zesde mei zouden moeten onderbrengen bij één genre, welk genre zou dat dan zijn? Leg uit.


Genres

  • Biografische roman
  • Detective
  • Faction (journalistieke roman)
  • Psychologische roman
  • Sleutelroman
  • Strekkingsroman/tendensroman
  • Thriller