Het aanbidden van Louis Claus: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Relaties

Titel Het aanbidden van Louis Claus
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3 | Relaties
Studielast 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus Relaties
Je leert complexe relaties tussen personages in kaart te brengen.
Gemaakt door Merel Heuberger
Bronnen Bron 1 (PDF)

In deze opdracht ga je de relaties van Carla met andere personages analyseren. Je onderzoekt hoe deze relaties verband houden met thema's als verlies, onuitgesproken emoties en eenzaamheid.

A

Sta stil bij de volgende vragen. De antwoorden op deze eerste zes vragen mag je voor jezelf houden.

 1. Hoe zou jij de relaties tussen jou en je familieleden en vrienden beschrijven?
 2. Kan je alles met deze mensen bespreken? Zijn er onderwerpen die je alleen met bepaalde mensen bespreekt?
 3. Heb je het gevoel dat de mensen die dicht bij jou staan, altijd eerlijk tegen je zijn? En ben jij dat tegen hen?
 4. Zijn er mensen in je omgeving met wie je op een andere manier communiceert dan dingen letterlijk benoemen? Begrijpen jullie elkaar bijvoorbeeld door kleine hints?
 5. Voel je je wel eens eenzaam of onbegrepen in een relatie? Zo ja, wat veroorzaakt dat gevoel?
 6. Wanneer zijn relaties tussen mensen in jouw ogen gelijkwaardig? Ken je voorbeelden van ongelijkwaardige relaties? Waarin zit die ongelijkwaardigheid?


B

Denk eerst na over vraag B1 t/m B5. Schrijf de antwoorden in steekwoorden op voor jezelf, zodat je straks kunt terugvinden wat je bedacht hebt.

 1. Wat zijn de belangrijkste personages met wie Carla in het boek in contact komt?
 2. Wat voelt Carla voor ieder van deze personages?
 3. En andersom, hoe kijken zij naar haar, volgens jou?
 4. Welke ideeën, angsten, hoop of verwachtingen heeft Carla volgens jou van de bij B1 genoemde personages? Spreekt ze deze uit, of lees je die tussen de regels door? Zie je hier een patroon in?
 5. Welke ideeën, angsten, hoop of verwachtingen hebben andere personages volgens jou van Carla? En spreken zij deze uit?

  Nu je nagedacht hebt over bovenstaande vragen, ga je een sociogram maken: een grafische weergave van de relaties tussen personages. Bekijk de uitleg en voorbeelden in bron 1. Herlees ook de zojuist genoteerde steekwoorden. Deze hoef je niet in te leveren.
 6. Maak zelf een sociogram bij Het aanbidden van Louis Claus.


C

Kies een van de onderstaande drie vragen. Als slotopdracht ga je een beschouwing schrijven, waarin je antwoord probeert te geven op de gekozen vraag. Gebruik een heldere structuur voor je beschouwing (inleiding – middenstuk – slot; alinea's) en ongeveer 400 woorden. Bedenk een passende titel. 

 • In hoeverre zijn Carla's liefdesrelaties gelijkwaardig te noemen? Richt je op de verhouding tussen Carla en Louis en de verhouding tussen Carla en Destiny.

 • Hoe ontwikkelt de relatie tussen Carla en haar ouders zich tussen 2003 en 2019?

 • Hoe versterken de thema's van verlies en onuitgesproken emoties, de eenzaamheid van verschillende personages in dit verhaal?