Het aanbidden van Louis Claus: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Motto

Titel Het aanbidden van Louis Claus
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | Motto
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm Individueel
Focus Referenties
Je leert een motto te duiden.
Gemaakt door Merel Heuberger
Bronnen Bron 1
Bron 2

A

  1. Lees eerst bron 1. Let je wel eens op het motto voorin een boek? Licht toe.
  2. In hoeverre vind jij dat een motto iets kan toevoegen aan een boek? Heb je dat al eens ervaren bij het lezen van een verhaal? Licht je antwoord toe.


B

Het motto van dit boek luidt: ‘Verbeeld je dat je achtervolgd wordt door de geest van een bloem’ - Ali Smith

  1. Wat is jouw eerste reactie nu je dit motto herleest?
  2. Kun je het toepassen op het verhaal, heb je een andere associatie of heb je geen idee? Leg uit.
  3. Om wat voor soort bloem zou het hier gaan: een echte of een symbolische? En wat zou er bedoeld worden met de geest? Noteer je antwoorden. Het mogen ook verschillende opties zijn.
  4. Weet je wie Ali Smith is? Zo nee, zoek dit op. Wat voor soort boeken schrijft Smith? Noteer je antwoord.


C

Verderop in het boek (p. 141) worden Sigmund Freud en Rainer Maria Rilke geïntroduceerd.

  1. Zoek informatie op over beide mensen. Probeer beiden te typeren in enkele zinnen. Geef ook aan of je ze al kende en wie jou tot nu toe het meeste aanspreekt.
  2. Wat zegt Carla hier over deze denkers en hun visie op bloemen? Noteer.
  3. Leg uit voor welke van deze visies Carla kiest. Is dit een optimistische of een pessimistische visie volgens jou?
  4. Sta je nog steeds achter je antwoorden bij B2 en B3? Een 'ja', 'nee' of 'deels' volstaat.


D

Beschrijf nu in ca. 500 woorden wat het motto van dit boek volgens jou met de gebeurtenissen en de personages van het verhaal te maken heeft. Betrek hierbij de verbeelding, de achtervolging, de geest en de bloem. Schrijf een goed opgebouwde interpretatie, met een titel, alinea's en eventueel tussenkopjes voor deelonderwerpen.