Van den vos Reynaerde: Opdracht

Opdracht niveau 2

Het verhaal van Reinaert is al zeven eeuwen populair is. Blijkbaar weet de dichter een belangrijke snaar te raken bij zijn publiek. Maar zijn verhaal van de sluwe vos is tegelijk ook tamelijk onduidelijk: wat wil de schrijver eigenlijk zeggen met zijn verhaal? Welke 'wijze les' kunnen we als publiek uit het verhaal halen? Reinaert ontloopt zijn straf, de trouwe ridders van koning Nobel worden beledigd en verminkt en in dit verhaal geen 'eind goed, al goed'. In deze opdracht buigen jullie je over de vraag wat de mogelijke betekenis zou kunnen zijn van dit gedicht. Hoe pak je dit aan?

Titel Van den vos Reynaerde
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 2 | Betekenis
Studielast 1,5 uur
Werkvorm tweetal
Focus betekenis
Je leert mogelijke interpretaties van het verhaal onderzoeken
Gemaakt door Judith de Lang
Bron 1 literatuurgeschiedenis.nl | 'Van den vos Reynaerde'
Bron 2 nl.wikipedia.org | 'De Nederlanden in de Middeleeuwen'
Bron 3 tijdvakken.nl | 'Monniken en ridders'
Bron 4 tijdvakken.nl | 'Steden en staten'

Vraag 1

Na het lezen van het verhaal praten jullie over mogelijke doelen die Willem gehad kan hebben met het schrijven ervan. Je kunt bij dit brainstormen gebruik maken van een woordweb. In het midden schrijf je: Reinaert de vos. Eromheen zet je de dieren waarmee Reinaert te maken heeft gehad. Begin met Bruun de beer. Schrijf erbij wat er gebeurde in deze ontmoeting. Doe hetzelfde met Tibeert de kater, Grimbeert de das, koning Nobel de leeuw en Cuwaert de haas. Gebruik hierbij bron 1.


Vraag 2

Bekijk jullie woordweb en overleg welke les de dichter ons met deze verhalen wil leren. Formuleer zorgvuldig en schrijf jullie beste idee op.


Vraag 3

Bij deze wijze les past een bepaald soort man. Maak een uitgebreide profielschets van Willem. Gebruik hierbij het schema hieronder. Houd er rekening mee dat Willem leefde in de dertiende eeuw. Zoek eventueel informatie over deze tijd op in bron 2, 3 en 4.


Vraag 4

Nu gaan jullie Willem thuis opzoeken en je gaat hem een aantal vragen voorleggen. Begin met het verzinnen van goede vragen. Om op idee├źn te komen, kun je dit gesprek samen ook spelen. Schrijf dan een kladversie van het zogenaamde interview met Willem. In het interview kunnen allerlei zaken aan de orde komen. Wat er in ieder geval in voorkomt, is de bedoeling van het boek over Reinaert. Let op: jullie interviewer (dat zijn jullie zelf) is uitermate kritisch en zij/hij is ook erg goed in doorvragen. Dat betekent dat Willem in dit gesprek heel hard moet werken om duidelijk te maken waar hij voor staat. De antwoorden op de vragen zijn minstens vijfmaal zo lang als de vraag. Het interview is minimaal een kantje lang. Gebruik lettergrootte 12. Breng onderscheid aan tussen de vragen en de antwoorden door de vragen dikgedrukt te maken. Wanneer je van het antwoord naar een nieuwe vraag overgaat, gebruik je een witregel.


Vraag 5

Schrijf de netversie uit van jullie vraaggesprek met Willem. Zorg dat in de uiteindelijke netversie twee kolommen naast elkaar geplaatst worden, net als in de krant. Plaats een passende foto van Willem met onderschrift bij jullie artikel en bedenk een mooie titel en ondertitel. Uiteraard staan jullie namen bovenaan vermeld als interviewers en schrijvers.


Schema

Uit wat voor soort gezin komt Willem?
Waar is hij geboren?
Uit welk milieu komt Willem?
Wie zijn zijn ouders?
Hou oud is hij?
Is hij getrouwd?
Waar woont hij
Wat doet hij voor de kost?
Hoe ziet hij eruit?
Hoe kijkt hij aan tegen de maatschappij met de indeling van boeren, ridders en priesters? Wat vindt hij van de steden die langzaam beginnen te verschijnen?