Van den vos Reynaerde: Opdracht

Opdracht niveau 4 | De verbale kwaliteiten van de tekst

Reinaert ontleent veel van zijn kracht aan het verbale talent van de maker. Het hedendaags cabaret is een kunstvorm die ook uitermate verbaal is. Een leeg podium, een persoon en hooguit een paar instrumenten zijn voldoende voor een avondvullend programma. In deze opdracht ga je die verbale kwaliteiten van Reinaert onderzoeken. Dit doe je door een fragment uit het verhaal te vergelijken met een scene uit een programma van Jochem Myjer.

Titel Van den vos Reynaerde
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 4 | De verbale kwaliteiten van de tekst
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus de verbale kwaliteiten van de tekst
Je leert de tekst van Reinaert als kleinkunst te beschouwen en te beoordelen
Gemaakt door Judith de Lang
Bron 1 youtube.com | 'Schoolreisje' van Jochem Myjer
Bron 2 nl.wikipedia.org | 'Cabaret'
Bron 3 klikbrief.nl | site waarmee je brieven kunt opstellen

Hoe ga je te werk?

Vraag 1

In bron 1 vind je een scène van Jochem Myjer over een schoolreisje. Deze scène is ruim vijf minuten lang. Je bekijkt eerst dit fragment.


Vraag 2

Het fragment van Myjer vergelijk je met een scène uit Reinaert. Het gaat om de scene waarbij Tibeert tijdens zijn jacht op de muizen van Martinet in het nauw gebracht wordt door Reinaert (vers 1226 t/m 1299). Lees dit fragment zorgvuldig door.


Vraag 3

Vervolgens lees je de bron over cabaret, bron 2. In deze bron wordt een aantal kenmerken van cabaret genoemd. Zet deze kenmerken op een rij. Gebruik hiervoor het schema.


Vraag 4

Tot slot beoordeel je de kwaliteiten van Willem als cabaretier. Er dient zich een goede gelegenheid aan: de schoolleiding wil namelijk jouw oordeel weten over deze nog tamelijk onbekende cabaretier Willem. Kan de school deze man uitnodigen voor een van de schoolfeesten van de onderbouw of de bovenbouw? Omdat jij gezien wordt als kenner van deze man zijn kunsten mag je in een brief aan de schoolleiding je mening geven over dit plan om hem op school uit te nodigen. Wees eerlijk en geef duidelijk aan waarom je van mening bent dat Willem wel of niet kan komen optreden. Wat maakt hem nu zo geschikt voor een programma tijdens het schoolfeest? Of wat juist niet? Voor welke leeftijdscategorie vind je Willems grappen het meest geschikt? Je gebruikt voor je argumenten de tekst van Reinaert, en met name het fragment van Tibeert, waarbij je deze tekst ziet als een neerslag van een theateroptreden. Voor het opstellen van je brief gebruik je de klikbrief, bron 3. Let op je spelling en gebruik de correcte voorletters en naam van de rector van jouw school.


Vraag 5

Het werk zit er bijna op. Formuleer voor jezelf in hooguit vijf zinnen of tien steekwoorden wat je geleerd hebt van deze opdracht. Betrek in je antwoord zowel het verhaal van Reinaert als kleinkunst.

Schema

Kenmerk 'Schoolreisje' Van den vos Reynaerde
Vorm van entertainment die vaak bestaat uit een combinatie van komedie, zang, dans, poëzie en theater J.M. weet de lachers al op zijn hand te krijgen door zijn eigen manier van presenteren. Hij combineert theater met komedie Het verhaal R. combineert komedie met theater en poëzie
Plaats van handeling vaak theaters en nachtclubs Treedt op in theaters en schouwburgen R. werd opgevoerd op jaarmarkten en andere gelegenheden in de buitenlucht
Creatief-ondernemend Hij weet zoiets gewoons als een schoolreisje speciaal te maken door zijn typetjes