Bezonken rood: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Relaties tussen mannelijke en vrouwelijke personages

Titel Bezonken rood
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Relaties tussen mannelijke en vrouwelijke personages
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal; bij voorkeur jongen en meisje
Focus relaties tussen mannelijke en vrouwelijke personages
Je leert door vergelijking en analyse van verschillende verhaalsituaties de man-vrouwverhoudingen in het verhaal interpreteren
Gemaakt door Gosse Koolstra

Vraag 1 [Individueel]


Welke positieve en welke negatieve kanten van de man-vrouwverhouding zie jij in het dagelijks leven, in het algemeen en in liefdesverhoudingen? Ga voor het gemak uit van de heterosituatie. Als het niet goed gaat tussen mannen en vrouwen, kun je dan vaak spreken van 'schuld' bij één van de partijen, bij beide partijen? Of ligt het ingewikkelder?   


Vraag 2


Leg jullie beschrijvingen aan elkaar voor en bespreek ze; probeer vooral eventuele verschillen goed te bespreken.   


Vraag 3


Beschrijf de man-vrouwverhoudingen zoals die zich voordoen in Bezonken rood.   


Vraag 4


Welke raakvlakken zien jullie met de man-vrouwverhouding(en) die je in de werkelijkheid ziet? Bekijk die verhouding zowel in liefdesbetrekkingen als in andere situaties. Welke verschillen zien jullie tussen wat je in het boek tegenkomt en wat je in het dagelijks leven ziet? Beperk je tot de belangrijkste.   


Vraag 5


Vul dan gezamenlijk het schema hieronder in. Bij verschillende contacten tussen dezelfde mensen beschrijf je die contactsituaties in kolom 3 afzonderlijk. Laat in de andere kolommen door toevoegingen (zie voorbeelden in schema) uitkomen welke specifieke situatie je bedoelt.   


Vraag 6


Geef ten slotte gezamenlijk antwoord op de volgende vragen en schrijf die antwoorden op:   


Vraag A


Waaraan voelt Jeroen zich schuldig? Waaraan vinden jullie hem wel/niet schuldig? Waarom?


Vraag B


Welke overige mannen achten jullie schuldig? Waaraan? Waarom?


Vraag C


Welke vrouw(en) achten jullie schuldig? Waaraan? Waarom?


Vraag D


Bepaal nu of jullie opvattingen bij vraag 1 en 3 zijn veranderd. Hoe komt dat?


Schema

Persoon Contact met: Korte beschrijving van situatie en oordeel
Jeroen in kamp moeder
Jeroen kort na de oorlog moeder
Jeroen in 1981 moeder
enz.

(Literaire) theorie

'Motieven en symbolen', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 113-126 (vooral blz. 120-121)