Bezonken rood: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Structuur en vertelde tijd

Titel Bezonken rood
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Structuur en vertelde tijd
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus structuur en vertelde tijd
Je leert reflecteren op de relatie tussen tijdsvolgorde en betekenis.
Gemaakt door Gosse Koolstra

Vraag 1


Neem een eigen, indrukwekkende (positieve of negatieve) ervaring in gedachten. Bedenk wat die ervaring tot gevolg heeft gehad in je leven.   

Beschrijf nu in twee alinea's die ervaring en het gevolg ervan.   

Bepaal daarna de volgorde van die twee alinea's.   

Zet die twee alinea's dan in omgekeerde volgorde.   

Stel vast: is er naar jouw idee verschil in effect tussen de twee versies? Zo ja, wat is dat verschil?   


Vraag 2


Vul het schema hieronder in. Nummer de hoofdstukken en geef aan waar en wanneer ze zich afspelen.
Welke hoofdstukken horen bij elkaar, wat tijd betreft? Noem de drie groepen die zo ontstaan A, B en C. Schrijf dit achter het hoofdstuknummer.   


Vraag 3


Formuleer nu in 100 - 150 woorden, op grond van je overzicht en je idee├źn daarover, wat je sterk of zwak vindt aan deze tijdsindeling. Betrek hierbij wat naar jouw idee de betekenis van het verhaal is.


Schema

Hfdst Plaats Tijd Korte beschrijving
1/C schrijfplek verteller 1981, kort na 27 januari verteller geeft een zin uit z'n notitieboekje weer en betrekt die op 'een rouwadvertentie'
2/C woonomgeving verteller 1981, kort na 27 januari
3
4
enz.

(Literaire) theorie

'Tijd', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 110-111