Bezonken rood: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Leidmotieven, motieven, grondmotief

Lees eerst de Literaire theorie. Als je niet beschikt over dit boek, zoek je op internet. Vergelijk verschillende bronnen met elkaar. Kom je er dan nog niet uit, vraag dan aan je docent informatie over motieven, leidmotieven en grondmotief (of thema).

Titel Bezonken rood
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Leidmotieven, motieven, grondmotief
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus leidmotieven, motieven, grondmotief
Je leert hoe betekenis tot stand komt door de verbinding tussen motieven
Gemaakt door Gosse Koolstra

Vraag 1


Vul samen het schema in.   


Vraag 2


Kies individueel nu de vijf belangrijkste leidmotieven en de vijf belangrijkste motieven uit Bezonken rood.   


Vraag 3


Leg jullie keuzes naast elkaar en bepaal door discussie een gezamenlijke lijst van vijf leidmotieven en vijf motieven.   


Vraag 4


Bepaal welke inhoudelijke verbanden in het verhaal gelegd worden door de verbinding via leidmotieven en motieven.   


Vraag 5


Formuleer nu individueel in één zin wat naar jouw idee het grondmotief, het belangrijkste thema is van Bezonken rood.   


Vraag 6


Leg jullie individuele zinnen naast elkaar en bespreek de overeenkomsten en verschillen. Probeer te komen tot één gezamenlijke zin, die je opschrijft. Nu hebben jullie geformuleerd wat jullie, op grond van motieven en leidmotieven, de belangrijkste betekenis vinden van Bezonken rood.


Schema

(Literaire) theorie

'Motieven en symbolen', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, blz. 113-126