De eeuwige jachtvelden: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Ambitie

Titel De eeuwige jachtvelden
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Ambitie
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus Personages
Je leert reflecteren op een personage als kind van zijn tijd.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron Bron 1
Bron 2

A

 1. Sommige kinderen weten van jongs af aan al precies wat zij later willen worden. Hoe zit dat bij jou?
 2. Wat zijn op dit moment jouw grootste dromen, plannen en ambities? 
 3. Steeds meer jongeren lijden onder klimaatstress: als wij mensen niet drastisch anders gaan leven, zal onze planeet ten onder gaan. Zij zeggen: als het er zo voor staat, wat heeft het dan nog voor zin om ambities te hebben? Hoe denk jij daarover?


B

 1. Bekijk bron 1, en dan met name de generatietijdlijn. Jij wordt gerekend tot de Generatie Z of ‘Digital natives’. In hoeverre herken je jezelf in de beschrijving die daar gegeven wordt?
 2. Tot welke generatie uit bron 1 behoren Victor en Lisa Prins uit De eeuwige jachtvelden? In hoeverre herken je de beschrijving die van die generatie gegeven wordt, als je denkt aan de beschrijving van deze personages in de roman?
 3. De eeuwige jachtvelden begint in 1989 in Parijs, met Victor Prins die dan 29 jaar is. Geef een beknopte beschrijving van de dromen, plannen en ambities die Victor had in zijn jeugd, tot het moment dat hij naar Parijs vertrok.
 4. Het jong-zijn in de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw – dus de tijd waarin Victor opgroeit – is wel geïllustreerd met het liedje van bron 2. Leg uit wat zo’n lied (net als bijv. punkmuziek) zegt over de ambitie van jonge mensen.   
 5. In een analyse van De eeuwige jachtvelden wordt over Victor gezegd: “Hij is een vertegenwoordiger van de no future-generatie. Net als zijn zus heeft hij op school een ‘pretpakket’, een combinatie van vakken ‘waarmee elke toekomst uitgesloten leek’. Later is hij dan ook niet op werk of carrière gericht en naast vage artistieke illusies houdt hij zich vooral bezig met de consumptie van uiteenlopende media en cultuurproducten.”
  Levert Nanne Tepper met de presentatie van deze verhaalheld(?) ook kritiek op de maatschappij? Leg uit.
 6. Lisa heeft een uitgesproken mening over de levenshouding van haar broer. Herlees haar brief van juli 1990 (in het derde deel). Wat is volgens haar Victors probleem?
 7. Zie jij Victor uiteindelijk als een mislukkeling? Is hij gewoon ‘een kind van zijn tijd’? Een pechvogel? Een slachtoffer van de omstandigheden (deze ouders, dit gezin, dit dorp in Groningen, enz. enz.)? Leg uit hoe jij naar hem kijkt.