De eeuwige jachtvelden: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Oordeel

Bij deze opdracht moet je gebruikmaken van recensies die je op LiteRom kunt vinden. Voor het gebruik van LiteRom geldt: je moet lid zijn van de plaatselijke bibliotheek; dan kun je inloggen met je bibliotheekaccount.

Titel De eeuwige jachtvelden
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Oordeel
Studielast 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus Beoordeling
Je leert je eigen oordeel te vormen, ook door oordelen van anderen te wegen.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron Bron 1
  1. Jij hebt De eeuwige jachtvelden gelezen. Maar wat moet je er nu van vinden? Druk je oordeel uit in een opsomming van een aantal kernwoorden. Geef ook aan welke scènes en welk personage het meest indruk op je gemaakt hebben.
  2. Via de leerlingpagina bij De eeuwige jachtvelden kun je zomaar tien recensies lezen (op LiteRom). Kies er vier uit en lees die helemaal. Noteer in alle gevallen schrijver en titel van de recensie, en geef een beknopte samenvatting van de beoordeling: wat zijn de pluspunten en waarover is de recensent minder positief?
  3. Deze recensies op LiteRom zijn allemaal geschreven kort na het verschijnen van het boek in 1995. Tegenwoordig kan dat ook anders: met een podcast. Eind 2022 is er een podcast gemaakt over Nanne Tepper en De eeuwige jachtvelden – bron 1. Beluister de relevante gedeelten van deze podcast: 0.12-0.38 en 0.58-1.09. Welke elementen in dit gesprek sluiten aan bij jouw notities bij vraag 1 en 2, en hoe wordt er over die onderwerpen geoordeeld? Noteer dat in bruikbare aantekeningen.
  4. Schrijf nu je eigen beoordeling van De eeuwige jachtvelden in een tekst van 400-500 woorden. Maak daarbij gebruik van wat je bij vraag 1-3 hebt genoteerd. Je kunt de meningen van anderen (in vraag 2 en 3) gebruiken door je erbij aan te sluiten of je ertegen af te zetten – alles is goed, zolang je je eigen argumentatie maar overtuigend neerzet. Geef ten slotte ook jouw persoonlijke waarderingscijfer voor deze roman.