De eeuwige jachtvelden: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Belofte

Waarschuwing: in deze opdracht zul je een poosje bezig zijn met het onderwerp ‘suïcide’. Overweeg vooraf of dat voor jou misschien te heftig is.

Titel De eeuwige jachtvelden
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Belofte
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm Individueel
Focus Oeuvre
Je leert je een beeld vormen van een schrijver en zijn werk aan de hand van verschillende bronnen.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron Bron 1
Bron 2
Bron 3

Jij hebt De eeuwige jachtvelden van Nanne Tepper gelezen. Waarschijnlijk is het het eerste (en enige) boek dat je van deze schrijver gelezen hebt. Misschien had je zelfs nog nooit van hem gehoord voordat je aan dit boek begon. Dat is ook niet zo gek: Tepper heeft maar heel weinig boeken op zijn naam staan en hij is al op 50-jarige leeftijd gestorven.
Toen Teppers debuut De eeuwige jachtvelden in 1995 uitkwam, werd het boek lovend ontvangen. De schrijver werd beschouwd als een groot talent, een belofte voor de toekomst. Maar hoe is dat verder gegaan? 

  1. Beluister de podcast ‘De eeuwige belofte’ over Nanne Tepper en De eeuwige jachtvelden (bron 1). Beluister de relevante gedeelten van deze podcast: vanaf het begin tot minuut 38 en vanaf minuut 58 tot het eind. Maak beknopte aantekeningen van alles wat je interessant en relevant vindt met betrekking tot dit boek en zijn schrijver.
  2. In de podcast wordt ook gesproken over het boek dat Jeroen Brouwers heeft gewijd aan Nederlandse schrijvers die door zelfdoding zijn gestorven: De laatste deur. In de editie van 2017 staat ook een hoofdstuk over Nanne Tepper. Je kunt het e-book lenen bij de bibliotheek (bron 2) om dat hoofdstuk op te zoeken en te lezen. Maak beknopte aantekeningen van wat je hier met name over De eeuwige jachtvelden te weten komt. 
  3. Brouwers heeft voor zijn boek uiteraard een specifieke invalshoek gekozen om Tepper te portretteren. Door de informatie uit deze bron te combineren met die uit de podcast krijg je toch een aardig compleet beeld van Tepper en zijn werk.
    In de podcast werd gewezen op het gevaar van inkleuring van de leeservaring als je weet hoe het met de schrijver afgelopen is: je ‘herkent’ dan overal signalen en aanwijzingen voor de toekomstige zelfdoding. Wat vind jij van die opvatting? Leg uit.
  4. Het is misschien wel zo dat je door het lezen van de tekst van Jeroen Brouwers beter gaat kijken naar de personages Victor Prins en Hille Veen. In hoeverre zijn die twee verwant met de Nanne Tepper die jij via de bronnen hebt leren kennen? Leg uit.
  5. In 2013, een jaar na Teppers dood, verscheen er een overzichtsartikel in het tijdschrift De Parelduiker. Lees dit artikel: bron 3. Vind je dat deze tekst een goed en evenwichtig beeld schetst van leven en werk van Nanne Tepper? Licht je antwoord toe.
  6. Tot slot. Zou je kunnen zeggen dat de podcast uit 2022 (bron 1) aantoont dat De eeuwige jachtvelden een klassieker is geworden? Licht je antwoord toe.