De eeuwige jachtvelden: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Sensitivity

Titel De eeuwige jachtvelden
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Sensitivity
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus Morele beoordeling
Je leert reflecteren op de invloed van ‘immorele’ literatuur op jonge mensen.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron Bron 1
Bron 2
Bron 3

A

  1. Weet jij wat sensitivity readers zijn? Bekijk bron 1 en 2, en leg aan de hand daarvan uit wat het begrip inhoudt. Geef ook een paar sprekende voorbeelden van het werk van deze speciale lezers.
  2. In de Amerikaanse staat Texas moest zelfs het dagboek van Anne Frank eraan geloven. Bekijk bron 3, en leg uit wat anno 2023 daar het probleem was met deze tekst uit WOII.
  3. Wat vind jij van het fenomeen sensitivity readers? Onderbouw je standpunt met argumenten. Ga in je antwoord ook in op het in bron 1 voorgestelde alternatief: niet censureren, maar context bieden.


B

  1. In Nederland is men op dit vlak gelukkig wat nuchterder dan in Amerika. Hoewel …? Googel op ‘Pim Lammers’ en beschrijf kort wat er begin 2023 rond deze schrijver aan de hand was.
  2. Als jij dit allemaal zo leest, wat vind jij dan van deze affaire? 


C

  1. Stel je voor: een groep bezorgde ouders – eigenlijk sensitivity readers – leest mee met jou en je klasgenoten. Ze krijgen dus ook De eeuwige jachtvelden in handen. Welk oordeel zouden zij vellen over deze roman, en welke voorbeelden (met bladzijnummers) zouden zij aanhalen om dit oordeel te onderbouwen?
  2. Wat is jouw eigen morele oordeel over de gebeurtenissen in De eeuwige jachtvelden? Vind jij dat het boek een slechte invloed heeft op jonge lezers (bijvoorbeeld: omdat het aanzet tot verboden seksuele relaties)?
  3. Schrijf een pleidooi voor of tegen een verbod van De eeuwige jachtvelden op de leeslijst. Maak gebruik van de argumenten die je in deze opdracht (A-C) hebt gelezen en/of bedacht. Maximaal 300 woorden.