De eeuwige jachtvelden: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Verhaal

Titel De eeuwige jachtvelden
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Verhaal
Studielast 3 uur
Werkvorm Individueel
Focus Interpretatie
Je leert in- en uitzoomen op een onderdeel van een roman.
Gemaakt door Pieter Waalewijn

In de roman De eeuwige jachtvelden speelt het verhaal dat Victor voor de zestiende verjaardag van zijn zus Lisa schrijft een belangrijke rol. Het verhaal zelf staat pas in het tweede boek afgedrukt, en is het enige 'hoofdstuk' in de roman met een titel: ‘Duizelingen’. Tepper heeft ooit in een interview gezegd dat de hele roman uit dit verhaal is voortgekomen. Alle reden om het verhaal nog eens onder de loep te nemen.

Herlees het verhaal (p. 131-151) en wijd er vervolgens een beschouwing van ongeveer 500 woorden aan. Stel daarin ten minste de volgende punten aan de orde:        

  • Een beknopte beschrijving van de inhoud
  • De betekenis die het verhaal heeft voor Victor (waarom geeft hij Lisa dit cadeau?)
  • De impact die het verhaal heeft op Lisa
  • De rol die het verhaal speelt binnen hun relatie 
  • Een verklaring voor de plaats van het verhaal binnen de chronologie: halverwege het tweede boek (waarin het perspectief bij Lisa ligt)
  • Een toelichting op de betekenis van het verhaal binnen het grote geheel