De eeuwige jachtvelden: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Intertekstualiteit

Titel De eeuwige jachtvelden
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 4 | Intertekstualiteit
Studielast 2 uur
Werkvorm Individueel
Focus Intertekstualiteit
Je leert reflecteren op de verwijzingen in een roman.
Gemaakt door Pieter Waalewijn

A

  1. Voor De eeuwige jachtvelden heeft Nanne Tepper een motto gekozen dat hij ontleent aan Charles Baudelaire. Ga op zoek naar een Nederlandse vertaling van dat gedicht (bijvoorbeeld door Menno Wigman) en lees het hele gedicht (in totaal negen strofen). Leg uit wat het verband is met Teppers roman.
  2. Alle vier de delen (‘boeken’) van De eeuwige jachtvelden dragen een muzikale aanwijzing in het Duits, die verder niet toegelicht wordt. De bron hiervan blijkt de eerste symfonie (Titan) van Gustav Mahler te zijn. Luister naar stukjes van deze compositie en probeer een antwoord te vinden op de vraag wat het verband is met Teppers roman.
  3. A. Ook de titel van het boek is een verwijzing. Hij komt terug op p. 146, in het verhaal dat Victor voor zijn zus heeft geschreven. Herlees die passage en leg uit wat de verwijzing inhoudt.
    B. Kun je nu ook de titel van de roman verklaren: wat is de link met het geheel van de roman?
  4. Het hele boek zit vol verwijzingen naar literatuur, muziek en populaire cultuur. Noteer ten minste vijf verwijzingen die jou zijn opgevallen, en leg daarbij steeds uit wat de verwijzing inhoudt. 


B

  1. Wat vind jij ervan dat je in een roman zo aan het werk wordt gezet om te achterhalen welke associaties en verbanden de schrijver allemaal ziet? Is het leuk en betekenisvol, of eerder irritant gedoe – of iets daartussenin? Licht je antwoord duidelijk toe.
  2. Nanne Tepper heeft ooit zelf in een interview hierover gezegd: ‘Ik houd van verwijzingen, maar dan als grapjes, als Spielerei. Maar voor de strekking van het boek heeft dat geen enkele betekenis.’ Vind je deze uitspraak teleurstellend of ben je er wel tevreden mee? Leg uit.
  3. Lees ten slotte de Verantwoording die de schrijver achterin het boek heeft opgenomen. Wat is jouw reactie daarop?