In de bovenkooi: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literatuurgeschiedenis

Stel je voor. Nu je In de bovenkooi gelezen hebt, ben je benieuwd naar de plaats van het literaire werk van Maarten Biesheuvel in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Je zoekt op Literatuurgeschiedenis.nl naar meer informatie. Je ziet dat onder het lemma 'Twintigste/Eenentwintigste eeuw' niets over deze schrijver te vinden is. Dat verbaast je.

A


Schrijf Thomas Vaessens, hoofdredacteur van de site, over deze omissie een uitvoerige brief (500 woorden). Dat pak je als volgt aan:


Vraag 1


Je verdiept je in secundaire bronnen over het werk van Biesheuvel (zie bronnen), want je begrijpt dat je een hoogleraar Nederlandse letterkunde niet zomaar overtuigt. Je maakt een overzicht van de gegevens die je in je brief kunt gebruiken.


Vraag 2


In de brief spreek je je verbazing uit over het ontbreken van Biesheuvel op de site.


Vraag 3


Je toont begrip voor de mogelijk problematische positie van Biesheuvel in de Nederlandse literatuur, maar pleit voor opname van de schrijver onder het lemma 'Twintigste/Eenentwintigste eeuw'. Hiervoor draag je goede argumenten aan.


B (extra)


Vraag 1


Je geeft je docent de brief ter beoordeling. Bij de beoordeling 'uitstekend' kun je overwegen de brief aan Thomas Vaessens te sturen.