In de bovenkooi: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Verwantschap

Deze opdracht is gemaakt als samenwerkingsopdracht. Je kunt hem echter ook alleen maken. Houd er in dat geval rekening mee dat je iets meer tijd nodig hebt.

Als 'chef Boeken' van NRC Handelsblad was Pieter Steinz verantwoordelijk voor beschrijvingen van en schema's over allerlei boeken die tot de wereldliteratuur worden gerekend. De beschrijvingen zijn zo geschreven dat het alleen daarom al een plezier is om te lezen. Steinz is echter verder gegaan door allerlei verbanden te leggen met andere literatuur: hij kijkt naar overeenkomsten in thema en stijl en zelfs naar mogelijke beïnvloeding. Uiteindelijk heeft hij de krantenbijdragen gebundeld tot het prettig leesbare boek Gids voor de wereldliteratuur (2015). Op p. 306 vind je een 'boekweb' rond Moby Dick van Herman Melville; daarin heeft ook In de bovenkooi een plaats gekregen.

In de bovenkooi is zelf (nog) niet het middelpunt van een boekweb geweest. Jullie gaan in deze lacune voorzien door samen een boekweb rondom In de bovenkooi te maken; daartoe gebruiken jullie het boekweb rondom Moby Dick als voorbeeld.

Titel In de bovenkooi
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Verwantschap
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm tweetal (of individueel)
Focus verwantschap
Je leert de verwantschap tussen In de bovenkooi en andere literaire werken onderzoeken en in kaart brengen
Gemaakt door Monique Metzemaekers
Bron 1 Boekweb 'Moby Dick', in: Jet & Pieter Steinz, Steinz. 'Gids voor de wereldliteratuur', 2015, p. 306
Bron 2 dbnl.org | Hans Werkman, 'Biesheuvel vijftig', in: Ons erfdeel, jaargang 32 (1989)
Bron 3 dbnl.org | Anton Korteweg en Ad Zuiderent, 'In gesprek met J.M.A. Biesheuvel', in: 'Maatstaf', jaargang 24 (1976)
Bron 4 groene.nl | Erik de Bruin, 'Ooit een hype, nu verzameld', in: 'De Groene Amsterdammer', 16 mei 2008

A


Bestudeer om te beginnen bron 1. (Misschien moet je voor dit boek naar de mediatheek of bibliotheek.)


Vraag 1 [een van beiden]In kolom 1, 'In Maarten Biesheuvels boekenkast', noteert een van jullie vier titels die van invloed zijn geweest op In de bovenkooi.


Vraag 2 [een van beiden]


In kolom 2, 'Maarten Biesheuvel op z'n best', noteert de ander de twee titels van de boeken van Maarten Biesheuvel die na In de bovenkooi het meest bekend zijn.


Vraag 3 [samen]


Kolom 3, 'Wat te lezen na Biesheuvels beste?', heeft drie kopjes. Kopjes die Pieter Steinz in andere schema's heeft gebruikt, zijn bijvoorbeeld:

- wonderreizen
- plattelandstragedies
- literatuur als spel
- bezetenheid en zelfvernietiging
- de zieke mens in de romanliteratuur

Bedenk samen drie tussenkopjes (thema's die voorkomen in In de bovenkooi waarvan jullie vermoeden dat ze ook in veel andere literaire werken voorkomen). Onder elk kopje komen minimaal drie titels.


Vraag 4 [samen]


Net als Pieter Steinz heeft gedaan, vatten jullie elk boek dat in het schema voorkomt samen in één zin. Iemand die In de bovenkooi gelezen heeft, moet uit deze zin kunnen afleiden wat het verband tussen In de bovenkooi en de genoemde titel is.

Hieronder vind je een aantal bronnen die je hiervoor kunt raadplegen. Daarnaast zul je ook zelf een beetje moeten googelen.


B


Vraag 1


Steinz bespreekt in zijn Gids voor de wereldliteratuur werken die, althans wat hem betreft, tot de wereldliteratuur behoren - de beste literatuur ter wereld. Vind je dat In de bovenkooi thuishoort in deze Gids? Beargumenteer je antwoord in ongeveer 100 woorden.