Strepen aan de hemel: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Cultuurhistorische waarde

LET OP: Maak deze opdracht alleen als je Strepen aan de hemel een (erg) goed boek vond.

Ieder jaar wordt in oktober bekend gemaakt wie dat jaar de Nobelprijs voor de literatuur krijgt. We wachten al jaren op een Nederlandse prijswinnaar. Mulisch is jarenlang genoemd als mogelijk winnaar, maar kreeg de prijs nooit.
Stel je voor: het comité dat de Nobelprijs uitreikt wil een goedmaakronde uitschrijven. Per land mogen drie, inmiddels overleden, schrijvers genomineerd worden aan wie de Nobelprijs postuum toegekend kan worden. Jullie komen op het idee om Durlacher te nomineren. En dat is een hele klus want eigenlijk is Strepen aan de hemel niet een echte roman - eerder een ooggetuigenverslag of een recensie of een betoog. Toch gebruikt Durlacher wel degelijk literaire technieken in zijn boek.

Titel Strepen aan de hemel
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 5 | Cultuurhistorische waarde
Studielast 3 uur
Werkvorm tweetal
Focus cultuurhistorische waarde
Je leert reflecteren op de cultuurhistorische waarde van het werk van Gerhard Durlacher
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Bron 1 nobelprize.org | website van de Nobelprijs

A [individueel]


Vraag 1


Noteer vijf persoonlijke criteria op waaraan volgens jou literatuur moet voldoen. Als jij in een literaire jury zou zitten zou je de boeken zeker op deze vijf eisen beoordelen.
Leg ook uit waarom die criteria voor jou belangrijk zijn. Gebruik schema 1.


Schema 1

Persoonlijke criteria Argument
1 Een boek moet altijd ... zijn. ...
2 ...
3
4
5

B [samen]


Vraag 1


Ga samen op zoek naar de criteria die de jury van de Nobelprijs voor literatuur hanteert.
Begin met zoeken op de officiële site van de prijs (bron 1).
Noteer tien belangrijke criteria, noteer de vindplaats en noteer ook, indien te vinden, de argumentatie die bij de criteria hoort.
Vul daarna samen schema 2 in.


Schema 2

Criterium Nobelprijs Bron Argumentatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C


Vraag 1


Bekijk alle argumenten hierboven nog een keer en leg Strepen aan de hemel naast deze criteria.
Schrijf op of het boek aan jullie criteria en/of die van de Nobelprijsjury voldoet.
Je kunt alvast voorbeelden noteren want die heb je nodig bij onderdeel D.


Vraag 2


Durlacher heeft voor zijn boek Quarantaine de AKO literatuurprijs gewonnen.
Ga samen op zoek naar criteria die de jury gehanteerd heeft voor de toekenning van deze prijs. Schrijf deze argumenten op.
Noteer ook de bron.
Zijn deze argumenten ook geldig voor Strepen aan de hemel? Zo ja, leg uit.


D


Schrijf samen een aanbevelingsbrief naar het Nobelprijscomité. Beargumenteer daarin waarom jullie vinden dat Durlacher voorgedragen moet worden voor de 'postume Nobelprijs'.
Ga daarbij in op de diverse criteria die jullie omschreven en gevonden hebben.
Ondersteun jullie argumenten met voorbeelden uit Strepen aan de hemel.