Het recht van de sterkste: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Personages

Maria Beert is de tragische hoofdpersoon van Het recht van de sterkste. Soms wordt zij getypeerd als een zacht meisje, soms als 'breekbaar en zuiver'. 

Titel Het recht van de sterkste
Niveau boek 5
Opdracht niveau 4 | Personages
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert verschillende aanwijzingen in het boek interpreteren en combineren voor een volledige beschrijving van de hoofdpersoon.
Gemaakt door Pieter Waalewijn

Vraag 1

Maria lijkt wel een uitzonderlijke verschijning in de Zijstraat van Nevele. Schets een beeld van het milieu waarin zij leeft (ouders, vrienden, collega’s, de straat). Max. 200 woorden.


Vraag 2

Geef nu een beschrijving van Maria zelf. Denk daarbij aan haar idealisme (o.a. hoofdstuk 6, 10 en 14) en ook aan hoe zij zich schikt in haar lot (o.a. hoofdstuk 7 en 8). Max. 250 woorden.


Vraag 3

Zou Maria kunnen ontkomen aan het noodlot dat blijkbaar aan haar milieu, waar het recht van de sterkste heerst, kleeft? De verhalen van haar collega’s in hoofdstuk 5 beloven niet veel goeds. En ook de ervaringen van haar ouders (bijv. hoofdstuk 9) geven weinig hoop. In hoofdstuk 12 en vooral ook 21-22 zien we hoe Maria ervoor staat. 
Herlees de genoemde passages en geef een verklarende beschrijving van de rol van het noodlot in Maria’s leven; max. 250 woorden.


Vraag 4

Of toch? Herlees hoofdstuk 27, en let vooral ook op slotalinea. Wat gaat hier mis?


Vraag 5

Het verhaal eindigt met de dood van Maria; in hoofdstuk 32 zien we de sterfscène en wordt zij zelfs 'martelares' genoemd. Nu kan zij rusten in vrede. Is dat wel zo? 
Vat samen wat Maria na haar dood in hoofdstuk 33-34 nog allemaal te verduren krijgt.


Vraag 6

Als je Maria’s leven zo overziet, valt er dan een conclusie te trekken? Heeft de schrijver ons in deze levensschets een 'les' willen meegeven? Max. 200 woorden.