Het recht van de sterkste: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Betekenis

De meeste mensen denken bij 'het recht van de sterkste' niet aan Cyriel Buysse, maar aan Charles Darwin.

Titel Het recht van de sterkste
Niveau boek 5
Opdracht niveau 6 | Betekenis
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert een belangrijk motief onderzoeken met behulp van secundaire literatuur.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 over 'Survival of the fittest'
Bron 2 'Darwins "Recht van de sterkste" op de helling'
Bron 3 'Mens-zijn, wat is dat?' - gesprek met Frans de Waal
Bron 4 Romain John van de Maele, 'Het recht van de sterkste: Een Vlaams plattelandsgezin als locus horribilis en gedroomde locus amoenus'

Vraag 1

Lees bron 1 en 2. Vat samen wat 'het recht van de sterkste' bij Darwin inhoudt, en ga ook kort in op de misverstanden die hierover bestaan.


Vraag 2

Lees bron 3: een gesprek met primatoloog Frans de Waal over 'het recht van de sterkste', Darwin en de relatie tussen mens en dier. Wat voegt dit nog toe aan jouw samenvatting bij vraag 1?


Vraag 3

Er wordt wel gezegd dat Buysse in zijn roman het 'verdierlijkte leven' in de Zijstraat van Nevele heeft getekend. Hoe zou De Waal tegen deze typering aankijken?


Vraag 4

De woordgroep 'het recht van de sterkste' komt in Buysses boek zeker acht keer voorbij: aan het eind van hoofdstuk 5 voor het eerst, en daarna nog in hoofdstuk 8, 9, 12, 13, 21, 22 en 31. Definieer zo precies mogelijk wat 'het recht van de sterkste' in deze roman inhoudt.


Vraag 5

Lees van bron 4 alleen de paragrafen 'Bij de beesten af' en 'Het recht van de sterkste: een andere ervaring' (p. 267-271). Hoewel de naam van Darwin hier niet valt, lijkt zijn geest hier wel rond te waren. 
Ga in een kort betoog (300-400 woorden) in op de vraag of Buysse in zijn roman gedacht heeft aan / geflirt heeft met Darwins theorie – eventueel verkeerd begrepen! – , en verwerk daarin ook wat je uit bron 4 hebt opgepikt.