Het recht van de sterkste: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Betekenis

Het recht van de sterkste is geen vrolijk boek. Geweld lijkt normaal in de wereld die er beschreven wordt, en van (seksueel) geweld tegen vrouwen kijkt helemaal niemand meer op. 

Titel Het recht van de sterkste
Niveau boek 5
Opdracht niveau 5 | Betekenis
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert reflecteren op de literaire verwerking van een thema in verschillende teksten.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron Tessa de Loo, 'De meisjes van de suikerwerkfabriek'

A

Vraag 1

Herlees hoofdstuk 1 en 2. Geef nauwkeurig weer hoe de twee hoofdrolspelers (Maria en Reus) en de twee belangrijkste getuigen (Slim en Manse) worden beschreven, gelet op hun aandeel in de (naderende en later feitelijke) verkrachting. Gebruik 200-250 woorden.


Vraag 2

Herlees nu hoofdstuk 5.
a. Geef een heel beknopte beschrijving van de persoonlijke geschiedenis van elke vrouw die in dit hoofdstuk voorbijkomt.
b. 
Worden deze verhalen verteld om Maria te troosten, of hebben ze een ander doel?
c. Komt er een soort les of wijze raad voor meisjes en vrouwen naar voren in dit hoofdstuk? Welke? Herformuleren?
d. De laatste zin van het hoofdstuk is belangrijk; hier wordt ook de titel van het boek voor het eerst genoemd. Wat is de conclusie die in die slotzin wordt geformuleerd?


B

Je zou wensen dat het onderwerp '(seksueel) geweld tegen vrouwen' verleden tijd is: iets voor een roman uit de 19eeeuw. Helaas. 
De schrijfster Tessa de Loo brak in 1983 door met haar verhalenbundel De meisjes van de suikerwerkfabriek. Het beroemde titelverhaal bevat mooie parallellen met Het recht van de sterkste.


Vraag 1

Lees het verhaal 'De meisjes van de suikerwerkfabriek' (bron 1) aandachtig. Geef een heel beknopte beschrijving van de persoonlijke geschiedenis van elke vrouw die in dit verhaal voorbijkomt.


Vraag 2

Als je de verhalen van bijv. Lien en Trix vergelijkt met die van bijv. Moeffe Vrieze en Maaie Troet, welke conclusie trek je dan?


Vraag 3

Kun je uitleggen wat er gebeurt tussen de meisjes van de suikerwerkfabriek en de conducteur? Waarom pakken zij hem zo aan?


Vraag 4

Herlees je antwoord bij vraag A2d. Geldt deze conclusie ook voor 'De meisjes van de suikerwerkfabriek'? Leg uit.


C

Je hebt in vraag B4 de conclusies van de vrouwen uit Het recht van de sterkste en 'De meisjes van de suikerwerkfabriek' met elkaar vergeleken. Staan die conclusies uit de 19e en de 20e eeuw voor jou in de 21e eeuw nog steeds overeind? Leg uit.