Het recht van de sterkste: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Literatuuropvatting

In 1914 verscheen onder de titel De jongere generatie een bundel interviews van de Nederlandse schrijver en essayist E. Jessurun d’Oliveira (Amsterdam 1886 – Auschwitz 1944). Een van de gesprekken waar D’Oliveira verslag van deed, was dat met Cyriel Buysse.
Buysse vertelt 'mijnheer de interfiefer' eerst 'hoe het allemaal zo gekomen is'. Al snel komen allerlei interessante thema’s langs:

Titel Het recht van de sterkste
Niveau boek 5
Opdracht niveau 6 | Literatuuropvatting
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel
Focus literatuuropvatting
Je leert de visie van de auteur verbinden met het literaire werk.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron E. d’Oliveira interviewt Cyriel Buysse
  • de bedoeling van de schrijver
  • zijn onderwerpskeuze
  • de verhouding tussen werkelijkheid en kunst
  • schrijvers die hem beïnvloed hebben
  • het naturalisme
  • de (maatschappelijke) taak van de schrijver
  • schrijver en politiek  

Lees het interview (bron 1). Kies daarna ten minste vijf van de bovengenoemde thema’s. Vat samen wat Buysse daarover naar voren brengt, en leg bij elk van die thema’s een verband met Het recht van de sterkste.

Dit alles resulteert in een beschouwing van ongeveer 600 woorden: 'Het recht van de sterkste, gezien door de ogen van Cyriel Buysse'.