Oorlog en terpentijn: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Cultuurhistorie

'Het verhaal van een kleine held in de Grote Oorlog die ervan droomde kunstenaar te worden.' Met deze zin wordt Oorlog en terpentijn op het omslag getypeerd. In het tweede deel van de roman lezen we in Urbains eigen woorden hoe hij de oorlog heeft beleefd.

Hoe vreemd het ook is, de Eerste Wereldoorlog heeft behalve ellende ook kunst voortgebracht.
In deze opdracht ga je je met twee verschillende kunstvormen uit WOI bezighouden. Opdracht A (over poëzie) doe je in elk geval; daarnaast kies je tussen B (muziek) en C (tekeningen). Je rondt het werk af met opdracht D.

A poëzie

Beroemd is het werk van de zogenaamde War Poets. Een van hen was Wilfred Owen, die een week vóór het einde van WOI sneuvelde.
Je schrijft een persoonlijke reactie op de gedichten die je bij deze opdracht leest en beluistert. Gebruik maximaal 300 woorden. 


Vraag 1

Lees en beluister Owens 'Anthem for Doomed Youth' (bron 1).


Vraag 2

De Vlaamse schrijver Tom Lanoye heeft veel poëzie uit WOI vertaald en bewerkt. In bron 2 vind je een aantal gedichten van Owen, voorafgegaan door de vertaling van Lanoye. Lees deze gedichten, en beluister ook de voorlezing van 'Dulce et Decorum est' (bron 3).


B muziek

Lees het artikel van Peter van der Lint (bron 4) over de muziek van WOI. De besproken composities zijn via Spotify te beluisteren. Als je meer wilt horen: bron 5 biedt een ruime keus aan muziek van War Composers.
Schrijf een korte beschouwing (ongeveer 300 woorden) waarin je verwerkt wat je bij deze opdracht gelezen en gehoord hebt. Kies één muziekstuk uit waaraan je speciale aandacht wilt besteden.


C tekeningen

In de Eerste Wereldoorlog werd nog op een ander front gestreden: in politieke tekeningen, cartoons en karikaturen. Je gaat het werk van twee bekende Nederlandse tekenaars uit die tijd bekijken: Louis Raemaekers (bron 6) en Jan Sluijters (bron 7).
Schrijf een korte beschouwing (ongeveer 300 woorden) waarin je verwerkt wat je bij deze opdracht gezien hebt. Kies één tekening uit waaraan je speciale aandacht wilt besteden.
Geef tot slot antwoord op de vraag in hoeverre deze oorlogskunst je dichter bij de werkelijkheid (1914-1918) van Urbain heeft gebracht. Gebruik maximaal 200 woorden.