Oorlog en terpentijn: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Werkelijkheid en fictie

Titel Oorlog en terpentijn
Niveau boek niveau 5
Opdracht niveau 6 | Werkelijkheid en fictie
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus werkelijkheid en fictie
Je leert verschillende visies op de (literaire) werkelijkheid vergelijken en waarderen.
Gemaakt door Pieter Waalewijn
Bron 1 literatuurgeschiedenis.nl | 'Een dolgedraaide wereld: modernisme in het proza'
Bron 2 literatuurgeschiedenis.nl | 'Alles is tekst: twee soorten postmodernisme'
Bron 3 hpdetijd.nl | Ann De Craemer, 'Arnon Grunberg en Stefan Hertmans: dorre weide vs. groen gras?'
Bron 4 tzum.info | 'Arnon Grunberg ontmoet Stefan Hertmans - Over de Eerste Wereldoorlog en literatuur'
Downloads Oorlog en terpentijn_N6/2 (882 kb)

Vraag 1

Je bent in Oorlog en terpentijn geregeld foto's tegengekomen. Heb je dat eerder meegemaakt in een literaire roman? Wat vind je er eigenlijk van? Welke functie(s) vervullen deze foto's in deze roman, volgens jou?


Vraag 2

Lees op Literatuurgeschiedenis.nl de volgende twee hoofdstukken: 'Een dolgedraaide wereld: modernisme in het proza' (bron 1) en 'Alles is tekst: twee soorten postmodernisme' (bron 2). Het eerste behandelt het modernisme in de romans van de eerste helft van de 20e eeuw (kort na WOI), het tweede (o.a.) het intellectualistisch postmodernisme in de laat 20e-eeuwse literatuur.
Vat samen hoe in de genoemde stromingen wordt gedacht over de verhouding tussen de werkelijkheid en de literaire werkelijkheid.


Vraag 3

Lees Arnon Grunbergs bespreking van Oorlog en terpentijn (onder Downloads). Vat zijn visie op het boek samen in maximaal 200 woorden.


Vraag 4

Lees de reactie van Ann De Craemer (bron 3). Wat is haar kritiek op Grunbergs visie, en welke opvatting stelt zij er tegenover?


Vraag 5

In februari 2014 sprak Arnon Grunberg uitvoerig met Stefan Hertmans; het gesprek duurde ruim anderhalf uur en is op video vastgelegd (bron 4). Meteen aan het begin het gesprek legt Grunberg aan Hertmans de kwestie voor die ook in zijn NRC-artikel centraal staat. Bekijk het eerste kwartier van de video-opname om ook Hertmans' mening hierover te horen. Maak aantekeningen.


Vraag 6

Als je nu alles overziet wat je bij vraag 1-5 hebt gelezen, gehoord en bedacht, wat is dan je eigen visie op de manier waarop Hertmans in zijn roman met de werkelijkheid omgaat? Verbind in je antwoord de verschillende onderdelen van deze opdracht met elkaar.